​19 mars duathlon Houdain Les Bavay

 

26 mars Bike & Run Oye Plage

 

​8 mai championnat France duathlon Gravelines